Higieniczne palety plastikowe

Higieniczne palety plastikowe – zalety i zastosowanie

Higieniczne palety plastikowe to niezwykle wytrzymałe palety dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Doskonale sprawdzają się przy składowaniu produktów spożywczych, takich jak wędliny czy warzywa. Znajdują tez zastosowanie w branży farmaceutycznej. Ich unikalna konstrukcja pozwala na udźwig do 5 tysięcy kilogramów. Jest to doskonała alternatywa dla ciężkich palet drewnianych. Plastikowe palety higieniczne ważą zaledwie 18 kg, dzięki czemu znacząco redukują ewentualne koszty transportu lotniczego czy morskiego.

Czytaj dalej

Izotermiczne kontenery rolkowe Rotom

Izotermiczne kontenery rolkowe – Norma ATP

Współcześnie na rynku transportowym przewóz szybko psujących się artykułów regulują dwa podstawowe akty prawne. Jest to ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371) oraz umowa ATP stworzona w Genewie w ramach Europejskiej komisji Gospodarczej ONZ. Umowa ATP określa rodzaje artykułów podatnych na szybkie psucie się, wymaganą wysokość temperatury niezbędną do ich transportu oraz warunki, które powinny spełniać pojazdy i pojemniki transportujące. Rozwój eksportu i importu żywności oraz zapotrzebowanie na zdrową i ekologiczną żywność spowodowały, że niemal wszystkie kraje europejskie i wiele krajów spoza Europy podpisało Umowę ATP.

Czytaj dalej

Norma ISPM 15 - IPPC

Czym jest norma ISPM 15 i certyfikat IPPC?

ISPM 15 to międzynarodowa norma stosowana w handlu, regulująca sposób obróbki drewna użytego na opakowanie, opisująca środki mające na celu zmniejszenie ryzyka wprowadzenia i / lub rozprzestrzeniania się szkodników związanych z opakowaniami drewnianymi. Surowe drewno używane do wykonywania różnego rodzaju opakowań, może być środkiem rozprzestrzeniającym szkodliwe organizmy. Ponieważ opakowania drewniane są często ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi, trudno jest określić prawdziwe pochodzenie jakiejkolwiek części opakowania. Dlatego w 2002 r. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przyjęła Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych ISPM 15, zaktualizowany w 2006 r., dotyczący regulacji opakowań drewnianych wykorzystywanych w handlu międzynarodowym.

Czytaj dalej

Korzyści płynące z wynajmu

Moving freight is a tough task that needs experience and expertise, because there is a lot at stack. Only the deliverables are not at stack here, but the commitment and trust. And, any mishap here can lead to the company having a bad market reputation, and would certainly impact the customer satisfaction it provides negatively.

Czytaj dalej

Palety fumigowane

Our warehousing services are known nationwide to be one of the most reliable, safe and affordable, because we take pride in delivering the best of warehousing services, at the most reasonable prices. Our own warehouses, as well as our partner’s warehouses are located at strategic locations to ensure that there is no additional cost you need to bear during and before transport of freight.

Czytaj dalej

Regały magazynowe metalowe

Systemy magazynowe MobilRack™

Lowering costs and outsourcing logistics would lead to lowering the overhead costs associated with maintaining a fleet of carriers, manpower on company’s payroll, warehousing maintenance and related taxes, processing charges, equipment costs, cross docking expenses, and so on. With such load taken off the shoulder of the company, it can focus on other important aspects of the business and provide better products and services to end users.

Czytaj dalej