Izotermiczne kontenery rolkowe Rotom

Izotermiczne kontenery rolkowe – Norma ATP

Współcześnie na rynku transportowym przewóz szybko psujących się artykułów regulują dwa podstawowe akty prawne. Jest to ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371) oraz umowa ATP stworzona w Genewie w ramach Europejskiej komisji Gospodarczej ONZ. Umowa ATP określa rodzaje artykułów podatnych na szybkie psucie się, wymaganą wysokość temperatury niezbędną do ich transportu oraz warunki, które powinny spełniać pojazdy i pojemniki transportujące. Rozwój eksportu i importu żywności oraz zapotrzebowanie na zdrową i ekologiczną żywność spowodowały, że niemal wszystkie kraje europejskie i wiele krajów spoza Europy podpisało Umowę ATP.

Czytaj dalej

Norma ISPM 15 - IPPC

Czym jest norma ISPM 15 i certyfikat IPPC?

ISPM 15 to międzynarodowa norma stosowana w handlu, regulująca sposób obróbki drewna użytego na opakowanie, opisująca środki mające na celu zmniejszenie ryzyka wprowadzenia i / lub rozprzestrzeniania się szkodników związanych z opakowaniami drewnianymi. Surowe drewno używane do wykonywania różnego rodzaju opakowań, może być środkiem rozprzestrzeniającym szkodliwe organizmy. Ponieważ opakowania drewniane są często ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi, trudno jest określić prawdziwe pochodzenie jakiejkolwiek części opakowania. Dlatego w 2002 r. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przyjęła Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych ISPM 15, zaktualizowany w 2006 r., dotyczący regulacji opakowań drewnianych wykorzystywanych w handlu międzynarodowym.

Czytaj dalej

Palety fumigowane

Our warehousing services are known nationwide to be one of the most reliable, safe and affordable, because we take pride in delivering the best of warehousing services, at the most reasonable prices. Our own warehouses, as well as our partner’s warehouses are located at strategic locations to ensure that there is no additional cost you need to bear during and before transport of freight.

Czytaj dalej