Norma ISPM 15 - IPPC

Czym jest norma ISPM 15 i certyfikat IPPC?

ISPM 15 to międzynarodowa norma stosowana w handlu, regulująca sposób obróbki drewna użytego na opakowanie, opisująca środki mające na celu zmniejszenie ryzyka wprowadzenia i / lub rozprzestrzeniania się szkodników związanych z opakowaniami drewnianymi. Surowe drewno używane do wykonywania różnego rodzaju opakowań, może być środkiem rozprzestrzeniającym szkodliwe organizmy. Ponieważ opakowania drewniane są często ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi, trudno jest określić prawdziwe pochodzenie jakiejkolwiek części opakowania. Dlatego w 2002 r. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przyjęła Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych ISPM 15, zaktualizowany w 2006 r., dotyczący regulacji opakowań drewnianych wykorzystywanych w handlu międzynarodowym.

Czytaj dalej