Izotermiczne kontenery rolkowe Rotom

Izotermiczne kontenery rolkowe – Norma ATP

Współcześnie na rynku transportowym przewóz szybko psujących się artykułów regulują dwa podstawowe akty prawne. Jest to ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371) oraz umowa ATP stworzona w Genewie w ramach Europejskiej komisji Gospodarczej ONZ. Umowa ATP określa rodzaje artykułów podatnych na szybkie psucie się, wymaganą wysokość temperatury niezbędną do ich transportu oraz warunki, które powinny spełniać pojazdy i pojemniki transportujące. Rozwój eksportu i importu żywności oraz zapotrzebowanie na zdrową i ekologiczną żywność spowodowały, że niemal wszystkie kraje europejskie i wiele krajów spoza Europy podpisało Umowę ATP.

Czytaj dalej